туристичка рута за
споменици и бруталистичка архитектура монументал мк

Турите низ главниот град

Скопје - главниот град на брутализмот

„Скопје не е филм, тоа не е трилер во кој го насетуваме главниот настан. Тоа е концентрат на човековата борба со природата, но и резултат што вдахнува за нова борба, а не за прифаќање порази“. Жан Пол Сартр, 1963.

Идеалните места за пауза

Локациите низ републиката

Со оваа рута ќе имате можност да посетите девет локации надвор од Скопје, во неколку градови од нашата земја. Некои од нив се наоѓаат во близина на автопатот А1 („Пријателство“) што ги прави идеално место за пауза на патот.

Туристички водич

Превземи своја дигитална копија

Туристичката рута за спомениците и бруталистичка архитектура на Северна Македонија

МОНУМЕНТАЛ МК НУДИ

+
фотографии, аудио фајлови и останати корисни информации
достапна на 5 јазици
+
локации

Одрекување од одговорност: Овој вебсајт е изработен преку грант на Проектот за развој и промоција на туризмот на Регионалниот совет за соработка, финансиран од Европската Унија. Неговата содржина е единствена одговорност на Институтот за стратешки истражувања и едукација (ИСИЕ) и на никој начин не може да се смета дека ги претставува ставовите на Регионалниот совет за соработка или Европската Унија.